Vi har åbent for vores forløb hos MOVE IT


Efter grundig dialog med Sundhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Politiet, har vi sikret at alle retningslinjer er overholdt.

Alle aktiviteter tilrettelægges i overensstemmelse med de seneste retningslinjer og under hensyntagen til minimering af risikoen for smitte.

Vi påtager os et stort ansvar for at efterleve retningslinjerne med henblik på både at mindske risikoen for smittespredning og samtidig skabe tryghed for kunder og medarbejdere.

Vores lokaler er indrettet således at alle retningslinjer overholdes med eksempelvis afstandskrav, rengøring, afspritning, afskærmning, etc.

Husk coronapas.

Kontakt os hvis du har spørgsmål til retningslinjerne.
Se i øvrigt vores udspecificerede tiltag herunder.

Vi glæder os til at se dig hos MOVE IT.

OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OG KRAV
Vores virksomhed samt lokaler overholder samtlige krav, retningslinjer samt anbefalinger.
Vi påtager os et stort ansvar for at efterleve retningslinjerne med henblik på både at mindske risikoen for smittespredning og samtidig skabe tryghed for kunder og medarbejdere.

Vi har fremhævet nogle af de særlige omstændigheder, vi har udført. Disse beskrives nedenfor.

AFSTANDSKRAV
Vi kan til enhver tid holde min. 2 m. afstand og kan undgå tæt fysisk kontakt med vores klienter.

TIDSBESTILLING
Der er kun adgang til lokalerne med tidsbestilling. Offentligheden har altså ikke adgang uden aftale.

FÆRDSEL I LOKALERNE
Al færdsel af klienter i lokalerne, sker sammen med en af virksomhedens ansatte. Der sker ingen færdsel af klienter på egen hånd.

KUNDETÆTHED
Vi betjener typisk imellem 10-20 klienter med tidsbestilling, fordelt over dagen.

INDRETNING
Kravet om min. 4 m2 gulvareal pr besøgende:

Der udføres arbejde i et større lokale på 63 m2, som benyttes i arbejdet med behandling og optimering af bevægeapparatet. Her vil max befinde sig 4 besøgende ad gangen, hvilket er svarende til 15,75 m2 pr. besøgende.
Samtaleterapi udføres i lokale på 16 m2. Her vil max befinde sig 2 besøgende ad gangen.
Fælles kontaktpunkter såsom dørhåndtag, vandhaner, etc., er markeret med teksten ” Fælles kontaktpunkt – Benyt en desinfektions-serviet”
Der sikres god og hyppig udluftning.

PRIVAT INDGANG
Indgangen til vores lokaler, benyttes kun af vores kunder og ansatte.

CORONAPAS
Der skal forevises coronapas ved indgang.

TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET
Arbejdet tilrettelægges, således at medarbejderne har forskudte mødetider for at undgå, at for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og af hensyn til at nedsætte kundetætheden.

MUNDBIND
Der er ikke krav om mundbind.

RENGØRING
Samtlige fælles kontaktpunkter rengøres hver dag, inden arbejdet påbegyndes.
Toiletter samt overflader rengøres ligeledes dagligt.

AFSPRITNING
Der er håndsprit og desinfektions-servietter til rådighed ved alle nødvendige områder.
Der anvendes kun engangshåndklæder.

REDSKABER
Der sker en grundig rengøring samt desinfektion af redskaber, der har været i kontakt med kunden efter hver endt behandling.

SKILTNING
Ved indgangen til lokalerne findes skiltning med information om, at personer med symptomer på coronavirus/covid-19 bør blive hjemme, samt hvordan smittespredning begrænses med god hygiejne og adfærd.
Der skiltes ligeledes med at kunder skal bruge mundbind eller visir.

MARKERINGER
Der er udført afstandsmarkeringer på gulvet, med 2,5 m. imellem markeringerne.

AFSKÆRMNING
Der er monteret plexiglas afskærmning i det store lokale.

OMKLÆDNING
Omklædning er muligt med kun 1 person i lokalet.